สติและการฝึกสติ

ภาพหน้า สติและการฝึกสติ - สติและการฝึกสติ

สติคือความระลึกได้
ความนึกขึ้นได้
ความไม่เผลอเรอ หรือความไม่ประมาท สติคือการทำงานของกายและจิตใจที่ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างมีระเบียบทุกขณะจิต

สิ่งแรกของวันที่ควรปฏิบัติเลยคือ การตั้งสติ
ผูกจิตให้อยู่กับร่างกาย ไม่ให้จิตไปที่อื่น ให้ดูว่าร่างกายกำลังทำอะไร กำลังลุกขึ้น กำลังยืน กำลังเดิน และทำกิจต่างๆ กำลังล้างหน้าล้างตาอาบน้ำแปรงฟัน กำลังแต่งตัว ต้องอยู่กับการกระทำ ไม่ไปคิดเรื่องอื่น ถ้ามีความจำเป็นต้องคิด ก็ให้หยุดการกระทำของร่างกายไว้ก่อน แล้วเอาสติมาจดจ่ออยู่กับความคิด ให้คิดตามความจำเป็น ไม่คิดเพ้อเจ้อเพราะจะไม่เกิดประโยชน์ ควรสังเกตการกระทำของร่างกาย ว่าจะสามารถควบคุมความคิดใว้ได้อย่างรู้เท่าทัน

สติเป็นเรื่องของการที่จะต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
ฝึกให้ตามจิตใจให้รู้เท่าทัน รู้ว่าสุข รู้ว่าทุกข์ เกิดจากสิ่งใดอย่างมีเหตุและผลอย่างมีนัยยะสำคัญของการใช้ชีวิต ในการใช้ชีวิตประจำวันนั้น เรื่องของการมีสติมีความสำคัญกับมนุษย์ ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐอยู่มาก ทั้งนี้ การมีสติจะมีหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นบริบทและตัวควบคุมให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างถูกต้องราบรื่น ไม่ให้เกิดความโลภ โกรธ หลง ไม่สร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้คนอื่น กล่าวคือถ้ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการมีสติ จะทำให้โลกใบนี้มีแต่ความสงบสุขนั่นเอง แต่ในทางกลับกัน ถ้าการใช้ชีวิตปราศจากการคิดไตร่ตรองไม่มีสติฉันใด จะทำให้สังคมนั้นวุ่นวายฉันนั้น

ในการใช้ชีวิตประจำวัน
คือการนำสติมาใช้ในชีวิตจริง มนุษย์เรามีวุฒิภาวะทางสมองเต็มที่ พร้อมที่จะพิจารณาหาเหตุผลต่าง ๆ รอบตัว เพื่อตรึกตรองและตัดสินใจว่า เป้าหมายในการใช้ชีวิตที่ตั้งไว้จะบรรลุผลหรือไม่ แต่ใช่ว่าทุกคนจะประสบผลสำเร็จ การทำให้เป้าหมายเป็นจริงต้องยึดมั่นอย่างมีสติ

การใช้ชีวิตอย่างมีสติ
ทำให้ชีวิตมีคุณค่าทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง ในหนึ่งชีวิตที่เกิดมากับช่วงเวลาอันแสนสั้นนี้ มีอะไรที่ยังไม่ทำอีกเยอะ ในชีวิตนี้อะไรที่เรายังไม่ได้ลอง อะไรที่ยังไม่ได้เรียนรู้อีกมากมาย ควรเปิดโอกาสให้กับตัวเองพบกับสิ่งใหม่ ๆ การเรียนรู้ใช่ว่าจะเรียนรู้เฉพาะเนื้อหาบทเรียนอย่างเดียว ฝึกเรียนรู้จิตใจของตัวเอง บทเรียนนี้น่าสนใจมากที่สุด นอกจากบทเรียนที่เราเรียน ซึ่งให้ได้มาซึ่งเกียรติยศ ตำแหน่ง ชื่อเสียงแล้ว การเรียนรู้จิตและสติที่ไม่มีวันจบ ซึ่งหมายความว่า จุดจบของมันคืออวสานของชีวิตดับสิ้นไปแล้ว แต่ความดียังคงอยู่ ดังนั้น ชีวิตเรายังคงต้องดำเนินต่อไปอย่างมีสติ และคุณจะเจอกับความสุขที่แท้จริง