การฝึกจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal

ภาพที่โดดเด่น การฝึกจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal - การฝึกจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal

นับตั้งแต่สถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ประชาชนของทุกประเทศทั่วโลกก็เริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเดิมๆ มาสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ หรือที่เรียกว่านิวนอมอล (New Normal) เพื่อป้องกันตัวเองและช่วยสังคมควบคุมความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้

โพสต์รูปภาพ การฝึกจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal วิถีชีวิตแบบใหม่ในยุค New Normal - การฝึกจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal

วิถีชีวิตแบบใหม่ในยุค New Normal

รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนจึงเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ไปใช้บริการ การเว้นระยะห่างเมื่อจำเป็นต้องติดต่อระหว่างกัน การใช้หน้ากากอนามัย และการทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค รวมถึงhttps://188bet-app.com/รายรับรายจ่ายแต่ละวัน สิ่งเหล่านี้ เป็นวิถีชีวิตที่หลายคนอาจไม่คุ้นชินมาก่อน แต่ก็เป็นความจำเป็นที่เราทุกคนต้องปฏิบัติ เพื่อตัวเราเอง ครอบครัว และคนในสังคมรอบตัวเราด้วย

โพสต์รูปภาพ การฝึกจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal - การฝึกจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal

ให้จิตใจดูแลร่างกาย

แม้ว่านโยบายในการดูแลป้องกันทางด้านสุขภาพร่างกาย จะมีหลักเกณฑ์ที่แนะนำให้ประชาชนได้ปฏิบัติอย่างชัดเจน แต่ประชาชนส่วนใหญ่ ก็ยังประสบกับปัญหาด้านสุขภาพจิตทั้งในระดับบุคคลและชุมชน ดังนั้น ==การฝึกพัฒนาจิตใจในยุค New Normal== ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินไป จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมของทัศนคติกับการเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ การสร้างความเข้มแข็งให้จิตใจมีพลัง และพร้อมที่จะต่อสู้กับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองหรือคนรอบข้าง

อย่าลืมว่า สุขภาพจิตใจในสถานการณ์โควิด-19 เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง …
หมั่นฝึกฝนและพัฒนาจิตใจกันได้ โดยเริ่มจากการฝึกสติ เพื่อการตระหนักรู้ให้เท่าทันความคิด และความต้องการของตัวเอง

Related posts

Leave a Comment